Xử lý nhiệt‎ > ‎

Khuôn và Chi tiết cần thấm nito (Nitrided parts)

đăng 07:12, 5 thg 6, 2018 bởi Hòa Huỳnh Phước   [ đã cập nhật 07:14, 5 thg 6, 2018 ]

Comments