Tin Tức‎ > ‎

Phần 2: Thông tin về nhiệt luyện thép phổ biến ở việt nam (xem phần 2 trong file đính kèm)

đăng 02:11, 7 thg 3, 2018 bởi Hòa Huỳnh Phước   [ đã cập nhật 07:20, 19 thg 3, 2018 ]
Phần 2: Thông tin về nhiệt luyện thép phổ biến ở việt nam (xem file đính kèm)
Ċ
Hòa Huỳnh Phước,
23:27, 7 thg 3, 2018
Comments