Trang chủ

1. Xử lý nhiệt, đặc biệt là thấm ni tơ.

2. Gia công cơ khí chính xác CNC:

    Thiết kế và gia công chi tiết máy theo đơn hàng.
    Tư vấn thiết kế và gia công khuôn dập, khuôn chấn, Khuôn ép và khuôn đùn.
             

 

Comments